• Herfst

    Onze hoveniers maken uw tuin graag klaar voor de winter.
    Bel nu voor een najaarsbeurt!

Algemeen

Nagel Hovenier (Kamer van Koophandel 30179416), hierna te noemen Nagel Hovenier, verleent u hierbij toegang tot nagelhovenier.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Nagel Hovenier en derden zijn aangeleverd. Nagel Hovenier behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Nagel Hovenier.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nagel Hovenier.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nagel Hovenier. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nagel Hovenier, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Logo SBB

Contact

Branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners